CASTELLANO | ENGLISH          CONTACTE
Business lawyers in an International Legal Network.Law Europe International. Law Europe International logo

Societari
 
Oferim un ampli assessorament en matèria societària La nostra experiència i assessorament en matèria societària inclou els següents àmbits:
 • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils
 • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general
 • Ampliacions i reduccions de capital
 • Transmissió d'accions i participacions socials
 • Nomenament i cessament d'administradors
 • Atorgament i revocació de poders
 • Adaptacions i modificacions d'estatuts socials
 • Redacció d'actes de junta de socis i consell d’administració
 • Mediació i negociació en conflictes entre socis
 • Assistència a juntes de socis i consells d'administració
 • Transmissions d'empreses
 • Informes jurídic mercantils i auditoría legal
 • Confecció de comptes anuals i presentació en Registre Mercantil

Per a més informació, contacti amb: Eva Solanas
Oficina Central / Roger de Llúria, 44, 6 - 2a · 08009 · Barcelona · Tel. ++34 93 301 90 90 · Fax ++34 93 301 90 36 · info@bonfilladvocats.com
Oficina Tenerife / Av. La Arenita, 13, D-13 · 38632 Palm Mar · Sta Cruz de Tenerife · Tel. Fax ++34 922 74 81 97 · tenerife@bonfilladvocats.com
© 2015 Bonfill Advocats SLP · Aviso Legal · Webmaster