CASTELLANO | ENGLISH          CONTACTE
Business lawyers in an International Legal Network.Law Europe International. Law Europe International logo

Judicial
 
Hem intervingut en més de 7.000 procediments judicials. L'Àrea Judicial de Bonfill Advocats és un dels actius més importants de la firma i això es deu al fet que, en els seus orígens, Bonfill Advocats era una firma d'advocats especialitzada en procediments judicials.

Es per això que posseïm un llarg recorregut en l'àmbit processal, havent intervingut en més de 7.000 procediments judicials, representant a empreses i particulars. Destaca en aquest sentit, la nostra gran experiència en representació a entitats financeres, havent representat judicialment durant molts anys a algunes de les majors corporacions bancàries espanyoles.

El nostre àmbit d'actuació judicial directe és el territori espanyol i indirectament, a través de les nostres oficines associades de Law Europe International, qualsevol jurisdicció mundial.

Les accions legals dutes a terme per aquesta Àrea són principalment les següents:


Accions Prejudicials

En la fase prejudicial o precontenciosa, duem a terme un primer anàlisi de la situació en concret presentada pel client, assessorant-lo sobre la idoneïtat de les mesures a prendre, ja siguin directament en l'àmbit judicial o bé tractant de trobar una solució extrajudicial, si aquesta és possible.

Després d'una primera entrevista amb el client, emetem un informe prejudicial. Si la complexitat tècnica de la problemàtica presentada ho requereix, es precisarà l'emissió d'un dictamen prejudicial, en col·laboració amb experts o perits externs, si escau.

Com a exemple, enumerem a continuació, algunes de les habituals accions prejudicials en el cas particular d'una reclamació de quantitat:
 • Avaluació, anàlisi i qualificació del deutor morós
 • Verificació de dades
 • Qualificació i classificació dels deutors
 • Verificació del patrimoni per assegurar el cobrament del deute
 • Sol·licitud d'adopció de mesures cautelars
  Accions Judicials

Si s'opta per la via judicial com a camí més aconsellable per a la resolució del conflicte i la protecció dels interessos del client, els nostres advocats li representaran judicialment en qualsevol de les següents classes de Procediments:
 • Plets civils
 • Mercantils
 • Laborals
 • Matrimonials i de família
 • Contenciós-administratius
 • Administratius-sancionadors
 • Penal-econòmics
 • Comunitaris
 • Competència deslleial
 • Concursals
 • Recuperació crèdits morosos
  Accions Extrajudicials

Bonfill Advocats proposa com a millor solució, sempre que quedin preservats els interessos dels nostres clients, la resolució dels conflictes mitjançant la consecució d'acords extrajudicials, realitzant entre d’altres, les següents accions:
 • Negociació per a la consecució d'acords amistosos, proposant solucions alternatives i/o redacció de contractes per reiniciar una situació jurídica
 • Proposició de solucions d'Arbitratge

Per a més informació, contacti amb Ramón J. Bonfill
Oficina Central / Calle Terra Alta, 4, bajos, 08330 Premià de Mar (Barcelona) · Tel. ++34 93 301 90 90 · Fax ++34 93 301 90 36 · info@bonfilladvocats.com
Oficina Tenerife / Av. La Arenita, 13, D-14 · Palm Mar, Arona · 38632 Sta Cruz de Tenerife · Tel. Fax ++34 922 74 81 97 · tenerife@bonfilladvocats.com
© 2020 Bonfill Advocats SLP · Aviso Legal · Webmaster