CASTELLANO | ENGLISH          CONTACTE
Business lawyers in an International Legal Network.Law Europe International. Law Europe International logo

Fiscal
 

Assessorem fiscalment a emprenedors, autònoms i societats.

 

 

 

Els nostres experts en Dret Fiscal - Tributari li assessoren en les següents àrees:


Fiscalitat d’Autònoms i Emprenedors
  • Els impostos de l'autònom. Els epígrafs d’IAE i l’Alta censal.
  • IRPF dels autònoms: com triar entre el sistema de mòduls o l'estimació directa normal o simplificada i com presentar la declaració de la renda.
  • Despeses deduïbles en l'IRPF i en l'IVA o l’IGIC (Illes Canàries) i comptabilitat dels autònoms en estimació directa.
  • IVA: funcionament de l'IVA, del recàrrec d'equivalència, de l’IGIC, del registre d'operacions intracomunitàries, de les operacions internacionals i intracomunitàries i de la prorrata de l'IVA.
  • Retencions IRPF dels professionals autònoms, operacions amb tercers, inspeccions i notificacions d'Hisenda i presentació telemàtica d'impostos.Fiscalitat de Societats Mercantils

  • Els impostos de la societat mercantil. Els epígrafs de d’IAE i l’Alta censal.
  • Impost de societats i comptes anuals.
  • Despeses deduïbles en l'impost de societats i l'IVA (o IGIC) i aspectes comptables.
  • IVA: funcionament de l'IVA, de l’IGIC, del registre d'operacions intracomunitàries, de les operacions internacionals i intracomunitàries i de la prorrata de l'IVA.
  • Retencions de l'impost de societats, operacions amb tercers, inspeccions i notificacions d'Hisenda, presentació telemàtica d'impostos.

Assessorament fiscal en l'adquisició i transmissió d'immobles.

Fiscalitat en Operacions Immobiliàries

L'Àrea de Fiscal, en col·laboració amb l'Àrea d'Immobiliari i l'Àrea de Gestió Hipotecària, proporciona un assessorament integral sobre la completa fiscalitat estatal, autonòmica i local en les operacions d'adquisició i transmissió d'immobles així com en el finançament de projectes immobiliaris.
Fiscalitat Internacional


Assessorem a clients estrangers en les seves operacions d'inversió a Espanya. A través de la xarxa internacional d'advocats, Law Europe International, també proporcionem assessorament fiscal als nostres clients nacionals en les seves inversions en l'exterior i en la modalitat i localització d'estructura societària més adequada per aconseguir una correcta optimització fiscal.

També oferim assessorament en relació als problemes que es generen en l'aplicació dels convenis internacionals de doble imposició.


El representem en els requerimients i inspeccions davant l'Agència Tributària.


Procediments i Litigis Tributaris


Entre aquests procediments es troben tant els litigiosos (procediments d'inspecció i requeriments d'informació tributària, recursos i reclamacions econòmic-administratives i contencioses) com els no litigiosos (consultes davant la Direcció General de Tributs, etc..).Per a més informació, contacti amb Mar Vilanova.
Oficina Central / Calle Terra Alta, 4, bajos, 08330 Premià de Mar (Barcelona) · Tel. ++34 93 301 90 90 · Fax ++34 93 301 90 36 · info@bonfilladvocats.com
Oficina Tenerife / Av. La Arenita, 13, D-14 · Palm Mar, Arona · 38632 Sta Cruz de Tenerife · Tel. Fax ++34 922 74 81 97 · tenerife@bonfilladvocats.com
© 2020 Bonfill Advocats SLP · Aviso Legal · Webmaster